06-02-14

Mag joggen geld kosten of niet?

Vroeger, tijdens mijn opleiding op het sportkot, leerden we dat er een statusdriehoek bestond met een brede basis en een smalle top. In die statusdriehoek probeerden we de sporten te rangschikken naargelang ze duurder of goedkoper waren om ze te beoefenen. Aan de top van de piramide stonden  sporten zoals golf, windsurfen en zeilen (sporten voor de happy few). Aan de basis ervan vonden we  de meer democratische  sporten zoals  lopen, sportief wandelen en - fietsen .

Vertalen we dat naar onze sport toe, het joggen, dan lijkt dat democratische wel te kloppen. Het  volstaat alleen al goede loopschoenen te hebben om te kunnen joggen.
Al de rest is gratis: het bos, de vesten, de natuur, het plezier, …

Eén ding evolueert helaas wel: de inschrijvingsprijs voor deelname aan een massaloop, genre Dwars door Brugge, 20 km door Brussel, Urban trail. Je moet dan zelf afwegen: is het sop de kolen waard?

Ik persoonlijk moet zeggen, met 30.000 op een zondagmorgen door een autovrij Brussel lopen, heeft wel iets. Voeg daar nog bij, achteraf vermoeid maar gelukkig aanschuiven bij de Griek aan het Zuid ...

Alhoewel, met één maal niet de 20 km door Brussel lopen, kun je 8 maal Run4Fun in Brugge meejoggen.

Je ziet het: afwegen.


20:01 Gepost door bart | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

verlichting van de vesten: brief aan burgemeester en schepenen

Brugge, 3 februari  2014              

Geachte Heer Burgemeester, geachte Schepenen,

Wij zijn de dames van Ladies Runningcenter Brugge. Onze joggingclub telt meer dan tachtig leden. Ons jongste lid is 21, het oudste 68. In de zomer trainen wij in Tillegem, in de winter joggen we tweemaal per week ’s avonds langs de vesten.

Ongeveer een jaar geleden organiseerden we een ludieke actie om de onevenwichtige verlichting van de Brugse vesten onder de aandacht te brengen. We waren blij Schepen van Mobiliteit en Sport Annick Lambrecht en Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon daar te mogen begroeten. Zij aanhoorden onze grieven.

Nu, een jaar later, past het een tussentijdse evaluatie te maken om te zien wat het stadsbestuur met onze tips of klachten gedaan heeft.

Over het algemeen is de verlichting verbeterd. We hebben alleszins het idee dat de Brugse vesten helderder zijn. Het pijnpunt aan de Gentpoort werd aangepakt. Door een ruimere bocht werd de blinde hoek voor fietsers en voetgangers weggewerkt.
We vernamen van Schepen van Mobiliteit en Sport Annick Lambrecht dat in de lopende begroting middelen vrijgemaakt zijn voor de verlichting van de kilometeraanduidingen aan de vesten. Iets waarvoor - naast ons - ook Rotaryclub ’t Vrije vragende partij was.

Dat zijn allemaal positieve punten, waarvoor dank.

 Toch blijven er nog enkele aandachtspunten:

■ de verkeerstechnische signalisatie aan de Gentpoort en de Kruispoort: wij vragen zebrapaden en spiegels voor de joggers (onveilige situatie);

een oud zeer is dat de ondergrond bij regenweer op sommige stroken zeer te wensen overlaat (natte situatie voor de joggers). Wij denken daarbij aan het wandelpad aan de Gentpoort ter hoogte van begin Boninvest, het wandelpad doorlopend ter hoogte van de Kazernevest en het wandelpad ter hoogte van de Filips de Goedelaan. Een heraanleg van enkele van deze stroken lijkt ons het overwegen waard;

één strook wordt door vrijwel alle joggers gebruikt en is nog onverlicht, namelijk het laatste eind van het wandelpad Binnenboeverievest - kruising Boeveriestraat en Hendrik Consciencestraat.

Er zijn mensen die vinden dat de verlichting van de vesten een luxeprobleem is. Twintig jaar geleden zou dat misschien waar geweest zijn. Toen kwam je slechts zeer sporadisch een eenzame jogger tegen op de vesten. Nu echter, door de explosieve groei van het aantal joggers, bevinden we ons in een heel andere situatie. Trouwens, ook het fietsverkeer is stevig toegenomen op de vesten.

Wij, de dames van Ladies Runningcenter Brugge, vragen het stadsbestuur daarom  om ook de resterende pijnpunten aan te pakken. Een goede verlichting en een veilige fiets/wandelpadverbinding zijn immers absoluut geen overbodige luxe voor de wandelende, joggende en fietsende Bruggeling, maar integendeel bijna levensnoodzakelijk.

19:50 Gepost door bart | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-02-14

nieuwjaarsreceptie Tillegem 2014

 

klikken!

http://youtu.be/4QciBXLbMfA

20:37 Gepost door bart | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |