20-05-15

Bloedprocessie 2015

bloedprocessie

16:26 Gepost door bart | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-05-15

Ons dwars door Brugge-project: het heidehuis - Oikonde - Spermalie (vervolg)

Tot voor kort was Oikonde Brugge nog een dienst voor Pleegzorg, nu een dienst voor Begeleid Wonen voor volwassenen met een beperking, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Daarnaast staat Oikonde in voor twee woonprojecten, de Dorpsstraat en de Bossuytlaan, waar mensen met een beperking de kans krijgen om hun eigen zelfstandig leven uit te bouwen. Het uitgangspunt is “zo gewoon mogelijk, en alleen speciaal als het moet“ De bewoners bewonen elk hun eigen studio en worden hierin begeleid door steunfiguren en begeleiders van Oikonde. Daarbij kunnen ze altijd rekenen op de residenten: een inwonende koppel of alleenstaande die een belangrijk steunpunt betekent voor de bewoners.

Oikonde krijgt voor deze woonprojecten geen subsidies van de overheid , en dus moeten we rekenen op extra middelen en fondsenwerving voor de nodige onderhoudskosten en specifieke voorzieningen en aanpassingen.

Voor meer info over de woonprojecten kan je ook terecht op onze website: www.oikondebrugge.be.

 

BUSO Spermalie is een school voor buitengewoon onderwijs waar o.a. kinderen met een visuele beperking onderwijs krijgen.  Het is niet altijd evident om aan deze doelgroep creatieve en uitdagende doch op hun maat gesneden sportlessen aan te bieden. De groep dat hierin de grootste uitdaging vormt zijn de OV1 leerlingen. Deze leerlingen hebben naast hun visuele handicap ook andere beperkingen zoals een mentale beperking, epilepsie, paraplegie en andere fysieke beperkingen.

Wij zijn van mening dat wij onze lessen met het nodige en aangepaste materiaal toch boeiend kunnen blijven houden!

 

Met het sponsergeld zouden we graag sportmateriaal (rinkelballen, curlingstokken, torbal-beschermbrillen, …) en kindercd’s willen aankopen.

17:24 Gepost door bart | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-05-15

Ons Dwars door Brugge-project: het Heidehuis - Oikonde - Spermalie

Het Heidehuis

Vzw Heidehuis is het Palliatief Netwerk Noord West Vlaanderen. De vzw heeft als opdracht de  palliatieve zorg in de regio uit te bouwen. Het netwerk ondersteunt hierin woonzorgcentra en ziekenhuizen, maar heeft ook een aantal eigen initiatieven. 

Palliatieve Zorg thuis is een team van artsen, verpleegkundigen en een psycholoog die patiënten begeleidt die ervoor kiezen de laatste fase van hun leven thuis te verblijven. In samenspraak met de huisarts en andere thuiszorgdiensten wordt optimale palliatieve zorg geboden bij de patiënt thuis.

Taken van onze equipe:
    Overleg plegen met de betrokken zorgverstrekkers en advies geven over alle aspecten van Palliatieve Zorg
    De organisatie en coördinatie van de Palliatieve zorg in het thuismilieu.
    Psychologische en morele ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving.

Voor deze taken worden we door de overheid ondersteund en gesubsidieerd. Jammer genoeg is deze subsidie onvoldoende om onze werking te financieren. We zijn steeds op zoek naar extra fondsen.

Iedere verpleegkundige beschikt over een gsm en gps. Momenteel zijn wij op zoek naar financiële middelen om deze te kunnen vernieuwen. Als we 24 u op 24 u beschikbaar willen zijn, en op een efficiënte manier onze huisbezoeken willen doen, is er degelijk materiaal nodig ter ondersteuning van deze opdracht. 

Voor wie zin heeft om ons en het Heidehuis te steunen, kan dat door een overschrijving te verrichten naar:

             vzw Het Heidehuis
             op rekeningnummer BE13 4752 1280 0939
             met als mededeling Ladies Runningcenter

 Vanaf 40 euro ontvang je in maart 2016 een fiscaal attest van je overschrijving.

 

09:31 Gepost door bart | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |