11-05-15

Ons dwars door Brugge-project: het heidehuis - Oikonde - Spermalie (vervolg)

Tot voor kort was Oikonde Brugge nog een dienst voor Pleegzorg, nu een dienst voor Begeleid Wonen voor volwassenen met een beperking, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Daarnaast staat Oikonde in voor twee woonprojecten, de Dorpsstraat en de Bossuytlaan, waar mensen met een beperking de kans krijgen om hun eigen zelfstandig leven uit te bouwen. Het uitgangspunt is “zo gewoon mogelijk, en alleen speciaal als het moet“ De bewoners bewonen elk hun eigen studio en worden hierin begeleid door steunfiguren en begeleiders van Oikonde. Daarbij kunnen ze altijd rekenen op de residenten: een inwonende koppel of alleenstaande die een belangrijk steunpunt betekent voor de bewoners.

Oikonde krijgt voor deze woonprojecten geen subsidies van de overheid , en dus moeten we rekenen op extra middelen en fondsenwerving voor de nodige onderhoudskosten en specifieke voorzieningen en aanpassingen.

Voor meer info over de woonprojecten kan je ook terecht op onze website: www.oikondebrugge.be.

 

BUSO Spermalie is een school voor buitengewoon onderwijs waar o.a. kinderen met een visuele beperking onderwijs krijgen.  Het is niet altijd evident om aan deze doelgroep creatieve en uitdagende doch op hun maat gesneden sportlessen aan te bieden. De groep dat hierin de grootste uitdaging vormt zijn de OV1 leerlingen. Deze leerlingen hebben naast hun visuele handicap ook andere beperkingen zoals een mentale beperking, epilepsie, paraplegie en andere fysieke beperkingen.

Wij zijn van mening dat wij onze lessen met het nodige en aangepaste materiaal toch boeiend kunnen blijven houden!

 

Met het sponsergeld zouden we graag sportmateriaal (rinkelballen, curlingstokken, torbal-beschermbrillen, …) en kindercd’s willen aankopen.

17:24 Gepost door bart | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |