10-05-15

Ons Dwars door Brugge-project: het Heidehuis - Oikonde - Spermalie

Het Heidehuis

Vzw Heidehuis is het Palliatief Netwerk Noord West Vlaanderen. De vzw heeft als opdracht de  palliatieve zorg in de regio uit te bouwen. Het netwerk ondersteunt hierin woonzorgcentra en ziekenhuizen, maar heeft ook een aantal eigen initiatieven. 

Palliatieve Zorg thuis is een team van artsen, verpleegkundigen en een psycholoog die patiënten begeleidt die ervoor kiezen de laatste fase van hun leven thuis te verblijven. In samenspraak met de huisarts en andere thuiszorgdiensten wordt optimale palliatieve zorg geboden bij de patiënt thuis.

Taken van onze equipe:
    Overleg plegen met de betrokken zorgverstrekkers en advies geven over alle aspecten van Palliatieve Zorg
    De organisatie en coördinatie van de Palliatieve zorg in het thuismilieu.
    Psychologische en morele ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving.

Voor deze taken worden we door de overheid ondersteund en gesubsidieerd. Jammer genoeg is deze subsidie onvoldoende om onze werking te financieren. We zijn steeds op zoek naar extra fondsen.

Iedere verpleegkundige beschikt over een gsm en gps. Momenteel zijn wij op zoek naar financiële middelen om deze te kunnen vernieuwen. Als we 24 u op 24 u beschikbaar willen zijn, en op een efficiënte manier onze huisbezoeken willen doen, is er degelijk materiaal nodig ter ondersteuning van deze opdracht. 

Voor wie zin heeft om ons en het Heidehuis te steunen, kan dat door een overschrijving te verrichten naar:

             vzw Het Heidehuis
             op rekeningnummer BE13 4752 1280 0939
             met als mededeling Ladies Runningcenter

 Vanaf 40 euro ontvang je in maart 2016 een fiscaal attest van je overschrijving.

 

09:31 Gepost door bart | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.