11-05-11

Dwars door Brugge ofte het duo-project: M.P.I. De Kaproenen - vzw Arcade

M.P.I. De Kaproenen - Hermitage

Ons hoofdgebouw is gelegen in het Kaproenenhof 32 te Sint-Michiels, onze andere vestigingsplaats vindt u in de Oorlogsvrijwilligerslaan 2 te Sint-Andries. In het hoofdgebouw krijgen de kinderen met gedragsproblemen en autismespectrumstoornissen les. In onze wijkafdeling, de Hermitage,  krijgen de leerlingen met een licht mentale achterstand en kinderen met leerproblemen les.
Indien jullie beslissen om onze school te steunen zullen wij uw gift gebruiken om de speelplaats en speelhoek van onze wijkafdeling, de Hermitage, te verfraaien. Voor onze leerlingen vergt het vaak een extra inspanning om zich tijdens de lessen te concentreren en om de aangeboden leerstof te verwerken. De speeltijden vormen voor onze kapoenen een belangrijk moment in hun dag want dan krijgen ze de kans om zich te ontspannen, om tot rust te komen of om heel actief te zijn zodat ze weer met volle moed de klas kunnen binnen stappen. Sommige leerlingen hebben nood aan speeltuigen waarop ze kunnen klimmen en klauteren voor ze opnieuw moeten stil zitten op hun stoel, anderen verkiezen speelgoed om samen met hun vriendjes te spelen, nog anderen verlangen naar een zithoekje met enkele banken om tot rust te komen of om wat bij te praten. Voorlopig kunnen wij hen dat onvoldoende bieden.                                                                (Elke en An)

Arcade vzw

Zevekotestrtaat 58B
8470 GISTEL

vzw Arcade is de inrichtende macht van 3 voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg. In het begeleidingstehuis Weid' en Wilgen kunnen 76 kinderen en jongeren residentieel verblijven. (onderverdeeld in 5 gemengde groepen (0-18 j) , 1 puber-adolescente meisjesgroep (12-18 j)  en 1 TCK-trainingscentrum  kamerwonen (vanaf 16:17j)
vzw Arcade wil hulp verlenen aan minderjarige kinderen/jongeren in een problematische opvoedingssituatie en hun gezin(nen). 
Eind januari 2011 werd beslist om de puber- en adolescente jongensgroep TERRA (12-18 jr) om te vormen naar een gemengde groep (0 tot 18 jr). Deze leefgroep kreeg de naam KORAAL. Er zullen gemiddeld 10 à 12 in hoofdzaak kleine kinderen verblijven.
Ik  werd samen met 3 andere begeleiders begin april overgeplaatst naar deze nieuwe leefgroep. We  zijn op zoek naar middelen om deze groep verder uit te bouwen, meer bepaald een ‘speelkamer’ onderverdeeld in een aantal speelhoeken.(een bouwhoek, snoezel/leeshoek, poppenhoek.)  Dit stimuleert tot meer geconcentreerd spel en zal er toe leiden dat de kinderen  onnodig over en weer lopen met speelgoed. Speelhoeken vergroten ook de mogelijkheid tot ’samen spelen’ en bevordert de communicatie en de contacten tussen de kinderen onderling…
Het is duidelijk dat dit project niet realiseerbaar is met onze eigen middelen, daarom zijn we zeer blij dat jullie dit willen steunen.                                                          (Karina)

20:23 Gepost door bart | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.